Articles

Articles published in International Journals

A.1 AKTAN BORA,ÇELIK SABAN,ABDULLA YOMNA,ALSHAKHOORI NASER (2019). The impact of credit
ratings on capital structure. ISRA International Journal of Islamic Finance, (Kontrol No: 5366978)

(Web of Science: ESCI)


A.2 FAKHRY BACHAR,AKTAN BORA,MASOOD OMAR,TVARONAVICIENE MANUELA,ÇELIK SABAN (2018).
THE IMPACT OF A RECENT NATURAL DISASTER ON THE JAPANESE FINANCIAL MARKETS:
EMPIRICAL EVIDENCE. Journal of Competitiveness, 10(2), 56-71., Doi:
https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.04, (Kontrol No: 5355093) 
(Web of Science: SSCI)


A.3 AKTAN BORA,TUREN SEREF,Tvaronaviciene MANUELA,ÇELIK SABAN,Alsadeh Hashem Abdullatif
(2018). CORPORATE GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF THE FINANCIAL FIRMS IN BAHRAIN.
Polish Journal of Management Studies, 17(1), 39-58., Doi: 10.17512/pjms.2018.17.1.04, (Kontrol
No: 4789630) 
(Web of Science: ESCI)


A.4 GÜNDOGDU AYSEL,ÇELIK SABAN (2018). Türk Sermaye Piyasasında Kusaklar ArasındaYatırımcı ve
Portföy Farklılıkları. Istanbul Business Research, 47(1), 46-63., Doi:
10.26650/ibr.2018.47.1.0003, (Kontrol No: 4780455) 
(Web of Science: ESCI)


A.5 ÇELIK SABAN,AKTAN BORA,Tvaronaviciene MANUELA,BENGITÖZ PELIN (2017). Linkage between
company scores and stock returns. journal of international studies, 10(4), 219-232., Doi:
10.14254/2071-8330.2017/10-4/17, (Kontrol No: 3912109) 
(Scopus)


A.6 ÇELIK SABAN,Ay Ismail Çagrı (2017). A Recent (Partial) Survey on Islamic Finance. Journal of
Islamic Financial Studies
, 3(2), 72-91., (Kontrol No: 4046800)


A.7 ALTUNER DOGAN,ÇELIK SABAN,GÜLEÇ TUNA CAN (2015). The linkages among intellectual capital,
corporate governance and corporate social responsibility. CORPORATE GOVERNANCE-THE
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
, 15(4), 491-507., Doi: 10.1108/CG-04-
2014-0044, (Kontrol No: 4375791) 
(Web of Science: ESCI)


A.8 ÇELIK SABAN (2013). MICRO CREDIT RISK METRICS: A COMPREHENSIVE REVIEW. Intelligent
Systems in Accounting, Finance and Management
, 20(4), 233-272., (Kontrol No: 80915) 
(Web of Science: ESCI)


A.9 ÇELIK SABAN (2012). Theoretical and Empirical Review of Asset Pricing Models:A Structural
Synthesis. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(2), 141-178., (Kontrol No:
80893) 
(Scopus)


A.10 ÇELIK SABAN,ASLANERTIK BANU ESRA (2011). Linkages Between Value Based Performance
Measurementsand Risk Return Trade Off: Theory and Evidence. Journal of Economics Finance and
Administrative Sciences
, 16(31), 37-57., (Kontrol No: 80877) 
(Scopus)


A.11 KURT GÜMÜS GÜLÜZAR,YÜCEL YÜLAY,YURTSEVEN HANIFE DENIZ,ÇELIK SABAN (2011). THE
IMPACT OF DOMESTIC AND FOREIGNMACROECONOMIC NEWS ON STOCK MARKET
VOLATILITY:ISTANBUL STOCK EXCHANGE. Bogaziçi Journal-Reviwe of Social, Economic and
Administrative Studies
, 25(1), 123-137., (Kontrol No: 80866) 
(Scopus)


A.12 ÇELIK SABAN,AKTAN BORA,EVRIM MANDACI PINAR (2008). The characteristics of bank common
stocks within the frameworkof Capital Asset Pricing Model: evidence from Turkey. Investment
Management and Financial Innovations
, 5(4), 157-172., (Kontrol No: 80834) 
(Scopus)

Articles published in National Journals

D.1 YENICE SEDAT,ÇELIK SABAN,ÇEVIK YASIN ERDEM (2019). KAMU FINANSMANI, FINANSAL
PIYASALAR VE KREDI TEMERRÜT RISKI: TÜRKIYE VE BRICS ÜLKELERI UYGULAMASI. Cumhuriyet
Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 20(1), 226-240., (Kontrol No: 5288635) 
(TR DİZİN-ULAKBIM)


D.2 ÇELIK SABAN,ÖNCÜ ERDEM,YENICE SEDAT (2018). Türkiye’deki Bankaların Karsılastırmalı Etkinlik
Analizi. Isletme Arastırmaları Dergisi, 10(1), 156-171., Doi: 10.20491/isarder.2018.375, (Kontrol
No: 4272551) 
(TR DİZİN-ULAKBIM)


D.3 ÇAGLAN ELIF,ÇELIK SABAN (2018). TÜRKIYE’DE FINANSAL GELISMISLIK VE EKONOMIK
BÜYÜMEARASINDAKI ILISKI: SISTEMATIK BIR TARAMA. Izmir Katip Çelebi Üniversitesi IIBF
Dergisi, 1(1), 25-41., (Kontrol No: 4527190)


D.4 ÖNCÜ ERDEM,ÇELIK SABAN (2018). DOGRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMIK BÜYÜME
ILISKISI: BRICT ÜLKELERI PANEL NEDENSELLIK ANALIZI. Uluslararası Iktisadi ve Idari
Incelemeler Dergisi, 403-414., Doi: 10.18092/ulikidince.433192, (Kontrol No: 4375840) 
(TR DİZİN-ULAKBIM)


D.5 ÇELIK SABAN,ÖNCÜ ERDEM (2018). BÜTÇE AÇIGININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERINE
ETKISINININCELENMESI. Gazi Üniversitesi SBE Dergisi, 5(14), 469-477., (Kontrol No: 4375835)


D.6 ÇELIK SABAN,MANAN MELAHAT TUGBA (2018). GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ RISK
ILE PERFORMANS ILISKISI. Muhasebe ve Finans Incelemeleri Dergisi, 1(1), 60-79., (Kontrol No:
4272552)


D.7 ÇELIK SABAN,YENICE SEDAT,ONAT OSMAN KÜRSAT (2016). Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri
ve Firma Degeri Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 115-146., (Kontrol No: 3400472) 
(TR DİZİN-ULAKBIM)


D.8 ONAT OSMAN KÜRSAT,ÇELIK SABAN (2015). Risk Sermayesi Faaliyetlerinin TMS TFRS
Kapsamında Muhasebelestirilmesi. Bartın Üniversitesi IIBF Dergisi, 6(11), 215-230., (Kontrol No:
3400506)


D.9 ÇELIK SABAN,ERER DENIZ,ERER ELIF,GÜLEÇ TUNA CAN (2015). TCMB Para Politikası
KararlarındakiDegisimlerin Ve TCMB FED Ve ECB SözlüYönlendirmelerin BIST 100
OynaklıgıÜzerindeki Etkisinin Analizi 2002 2014. Maliye Finans Yazıları(105), 51-83., (Kontrol No:
3400499) 
(TR DİZİN-ULAKBIM)

Conferences

 • YENİCE SEDAT,ÇELİK ŞABAN,ÇEVİK YASİN ERDEM,KAMU FİNANSI FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI,17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi,26.04.2018 28.04.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 13.11.2018

 • ÖNCÜ ERDEM,ÇELİK ŞABAN,DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICT ÜLKELERİ PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ,17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi,26.04.2018 26.04.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 13.11.2018

 • ATİK MURAT,KÖSE YAŞAR,YILMAZ BÜLENT,ÇELİK ŞABAN,VOLATİLİTE MUAMMASI: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE BORSAENDEKSLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA,22. FİNANS SEMPOZYUMU,10.10.2018 13.10.2018, MERSİN, 13.10.2018

 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,ÇELİK ŞABAN,TAHVİL PİYASASINDA HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ,22. FİNANS SEMPOZYUMU,10.10.2018 13.10.2018, MERSİN, 13.10.2018

 • ÇELİK ŞABAN,KAYA DUYGU,Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı İlişkisi: Üretim Sektörü Uygulaması,21. Finans Sempozyumu,18.10.2017 21.10.2017, 18.10.2017

 • EVRİM MANDACI PINAR,ÇELİK ŞABAN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,Sermaye Yapısı Kararları ve Temettü Politikalarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İmalat Sanayi Üzerine Uygulama,15. Ulusal Finans Sempozyumu,12.10.2011 15.10.2011, TÜRKİYE, 15.10.2011

 • Kumpasoğlu Alev,ÇELİK ŞABAN,Risk-Kriz Modeli Geliştirilmesi ve Tahminlenmesi: Türkiye İlaç Sektörü Uygulaması,16. Ulusal Finans Sempozyumu,10.10.2012 13.10.2012, TÜRKİYE, 13.10.2012

 • ÇELİK ŞABAN,GÜLEÇ TUNA CAN,Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçümü ve İşletme Boyutlarıyla İlişkisi: Üretim Sektörü Uygulaması,17. Ulusal Finans Sempozyumu,23.10.2013 26.10.2013, TÜRKİYE, 26.10.2013

 • ÇELİK ŞABAN,ERER DENİZ,ERER ELİF,GÜLEÇ TUNA CAN,TCMB Para Politikası Kararlarındaki Değişimlerin ve TCMB FED ve ECB Sözlü Yönlendirmelerin BIST 100 Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Analizi 2002-2014,18. Ulusal Finans Sempozyumu,15.10.2014 18.10.2014, TÜRKİYE, 18.10.2014

 • ONAT OSMAN KÜRŞAT,ÇELİK ŞABAN,14. Ulusal İşletmecilik Kongresi,14. Ulusal İşletmecilik Kongresi,07.05.2015 09.05.2015, TÜRKİYE, 09.05.2015

 • ÇELİK ŞABAN,YENİCE SEDAT,ONAT OSMAN KÜRŞAT,Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri: Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi,19. Ulusal Finans Sempozyumu,21.10.2015 24.10.2015, TÜRKİYE, 24.10.2015

 • AKTAN BORA,ÇELİK ŞABAN,Empirical Investigation of Banks’ Common Stocks within the Framework of Asset Pricing: An Emerging Market Perspective,International Journal of Arts & Sciences Conference,01.06.2009 04.06.2009, 04.06.2009

 • ÇELİK ŞABAN,EVRİM MANDACI PINAR,MASOOD OMAR,AKTAN BORA,The Linkages between Characteristics of Investors and Stock Returns: An Empirical Inquiry in Istanbul Stock Exchange,International Conference on Business, Management and Economics,22.10.2009 25.10.2009, 25.10.2009

 • ÇELİK ŞABAN,ASLANERTİK BANU ESRA,The linkages between Value based Performance Measurements and Portfolio Performance Measurements: Theory and Evidence,EuroConference 2010,16.07.2010 18.07.2010

 • ERSOY PERVİN,TEK ÖMER BAYBARS,ÇELİK ŞABAN,The Impact of Strategic Logistics Planning on Value Creation: An Empirical Investigation on Firms Listed in Istanbul Stock Exchange,International Logistics and Supply Chain Congress’2011,27.10.2011 28.10.2011, 28.10.2011

 • ALTUNER DOĞAN,ÇELİK ŞABAN,GÜLEÇ TUNA CAN,The Linkages among Intellectual Capital, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility,10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning,24.10.2013 25.10.2013

Book Chapters

C2.1. Corporate Governance Models and Applications in Developing Economies, Bölüm adı:(Corporate
Governance and Performance) (2019)., ÇELIK SABAN,GÜLEÇ TUNA CAN, IGI GLOBAL,
Editör:Otuo Serebour Agyemang, Abraham Ansong and Ben Kwame Agyei-Mensah, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 330, ISBN:9781522596073, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No:
5289964)

C2.2. Yatırım Projelerinin Degerlendirilmesinde Ekonomik Analizler, Bölüm adı:(Yatırım Projelerinin
Degerlendirilmesinde Yeni Yaklasımlar) (2018)., ÇELIK SABAN, Seçkin Yayınevi, Editör:Ali
Bayraktaroglu, Aysel Gündogdu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 258, ISBN:978-975-02,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4186130)

C2.3. FINANSIN TEMEL KAVRAMLARI, Bölüm adı:(G Harfi Ile Baslayan Kavramlar) (2018)., ÇELIK
SABAN, Gazi Kitapevi, Editör:Aysel Gündogdu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 562, ISBN:978-605-
344-781-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4375873)

C2.4. Finansal Yönetim, Bölüm adı:(Isletme Degerinin Tespiti) (2017)., ÇELIK SABAN, Seçkin
Yayıncılık, Editör:Aysel Gündogdu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-975-02-4479-7,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3623416)

İzmir, Turkey

©2017 by Saban Celik. All rights reserved